منو

موزه‌ها

قضات دزد آمریکا

برنامه جدید آمریکا برای صرقت اشیا باستانی ایران

دیوان عالی آمریکا نشانه هایی بروز داده مبنی بر این که ممکن است مانع این شود نجات یافتگان حمله تروریستی سال ۱۹۹۷ از توقیف اشیاء باستانی ایران در موزه شیکاگو...
گالری

کاملترین فهرست برنامه گالری های ایران را در هنرگردی بخوانید

برنامه گالری های تهران | آدینه ۳ آذر ۱۳۹۶

خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، کوچه
اشراقی، شماره 4– شنبه‌ها تعطیل است 3 – 13 آذر
از ساعت 16 تا 21
  عکس – شهروند حمید مهدوی 4 1
انقلاب، خیابان خارک ،
شماره 14– دوشنبه‌ها تعطیل است
آبان – 7 آذر
از ساعت 16 تا
طبیعت بی جان –
رئالیسم جادویی مرضیه فخر 14 2
فرمانیه، خیابان سلمانپور ظهیر، شماره 26  – شنبه‌ها تعطیل است 3 – 8 آذر
از ساعت 16 تا 2۰ نقاشی
  اکرم افضلی 26 3
خیابان پاسداران، گلستان دوم /فلاح زاده/ ،شماره 83
–سه شنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰ — 83 4
خیابان کریم خان زند، خیابان عضدی /آبان جنوبی/، کوچه اردشیر ارشد.
شماره 7 – شنبه‌ها تعطیل است 26 آبان – 5 آذر
از ساعت 16 تا 2۰ خاموشی گروهی آ /سالن 1/ 5
خیابان کریم خان زند، خیابان عضدی /آبان جنوبی/، کوچه اردشیر ارشد.
شماره 7 – شنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰ — آ /سالن 2/ 6
خیابان ویلا /نجاتاللهی/ ،کوچه خسرو، شماره 46 –شنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰ — اُ 7
گیشا /کوی نصر/، خیابان شهید علیالی/پیروزی غربی/، خیابان جوادی ، شماره 53
– روز تعطیل ندارد 3 – 17 آذر
از ساعت 16 تا 2۰ نقاشی – واکاوی مجید فعال ابد 8
 خیابان کریم خان زند ،خیابان ایرانشهر، کوی برفروشان، شماره 16
– شنبه‌ها تعطیل است 12 آبان – 1۰ آذر از ساعت 16 تا 2۰ نقاشی علیرضا آدمبکان اثر 9
اقدسیه، بلوار آجودانیه
/شهید سباری/، خیابان 14 شرقی، شماره 22 – روز تعطیل ندارد
از ساعت 16 تا 2۰ — احسان 1۰
جردن، خیابان گلفام، انتهای گلفام، سمت راست، بن بست امینی، شماره 3 – روز تعطیل ندارد 26 آبان – 6 آذر
از ساعت 16 تا 2۰ طراحی باسم رسام الهه 11
نقلاب /غرب به شرق/، بین ابوریحان و فلسطین، کوچه مهارت، شماره 4 – روز تعطیل ندارد
از ساعت 16 تا 2۰ — امین 12
خیابان ولیعصر، خیابان
زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان پسیان ،شماره 3 – روز تعطیل ندارد 14 مهر – 3 آذر
از ساعت 16 تا 2۰ عکس – خشک!
  پیمان هوشمندزاده اِِی.جی. /Ag/ 13
میدان هفت تیر، مفتح
جنوبی، پس از تقاطع سمیه ،خیابان بوربور، خیابان
خاقانی، بنبست روشن
منش، شماره 2 – شنبه ها تعطیل است
از ساعت 12 تا 2۰
  — آب/انبار 14
خیابان دولت، دیباجی جنوبی، روبه رو پارک ارغوان، کوچه مژگان، شماره
41 –شنبه ها تعطیل است — آبی 15
ولیعصر، جنوب پارک وی ،انتهای کوچه تورج، کوچه 3 – 21 آذر
از ساعت 16 تا 21 نقاشی – کابوس های شیرین حمید جبلی آتبین 16
خاکزاد، شماره 42 – روز تعطیل ندارد
خیابان ولیعـصر، نرسیـده به میـدان ونک، خیابان عباسپـور /توانیــر/
شمـالـی، بعـد از پـل همت ،شاره  23 – شنبه ها تعطیل است 3 – 8 آذر
 از ساعت 16 تا 2۰ پارجه – نقش‌هایی به‌راه زیستن گروهی آتشزاد 17
خیابان نوفل لوشاتو، کوچه لولاگر، شماره 5 /ورودی
حیاط/ – آدینهها غیر از گشایش تعطیل است 3 – 20 آذر
از ساعت 13 تا 19 عکس – سیب سوم یحیی دهقانپور آران 18
خیابان نوفل لوشاتو، کوچه لولاگر، شماره 5 /ورودی
حیاط/ – آدینه های غیر گشایش تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰ — آران /پروژه ها/ 19
فرمانیه، بلوار اندرزگو، انتهای خیابان سلیمی شمالی ،
شماره 147، باغ انجمن
خوشنویسان – روز تعطیل ندارد از ساعت 17 تا 21 — آرت سنتر  باغ 2۰
ونک، خیابان ملاصدرا ،
بزرگراه کردستان جنوب ،شیراز جنوبی، پایینتر از
همت، بلوار علی خانی ،2۰ متری گلستان ،12 متری دوم، شماره 3 – شنبه‌ها تعطیل است 3 – 12 آذر
از ساعت 11 تا 21
  عکس – برج آهن
  سروش کیایی آرته 21
میرداماد، میدان مادر ،
خیابان شاه نظری، میدان کاظمی، خیابان کاظمی، کوچه مازیار، کوچه دریا،
شماره  6– آدینه‌ها تعطیل است
از ساعت 1۰ تا 2۰ — آرتیبیشن 22
شهرک غرب، میدان صنعت ،خیابان حسن سیف، کوچه
دوم، شماره 7 – پنجشنبه و آدینه غیر از گشایش تعطیل است
از ساعت 17 تا 2۰ — اردیبهشت 24
خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه عباسآباد /بهشتی/ ،کوچه زرین، شماره
1۰– روز تعطیل ندارد 12 – 3۰ آبان از ساعت 16 تا 2۰ آثار کوچک ،
استادان بزرگ
  گروهی آریا 25
الهیه، انتهای خیابان مریم شرقی، ابتدای خیابان فرشته
/شهید فیاضی/، شماره 9 –شنبه ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰ — آریانا /گالری/ 26
الهیه، انتهای خیابان مریم شرقی، ابتدای خیابان فرشته
/شهید فیاضی/، شماره 9 –شنبه ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰
  — آریانا /هاب/ 27
خیابان  کوروش کبیر
/شریعتی/، بالاتر از پل رومی، جنب بانک پارسیان ،شماره 1831
از ساعت 16 – 21 — آس 28
میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان 18،
بنبست گلمحمدی، شماره
4
از ساعت 17 تا 21
  — آشیان نقش و مهر 29
ونک، خیابان سئول، شماره
4۰ – شنبه ها تعطیل است — آن /نگارستان/ 3۰
ونک، خیابان سئول، شماره
28 – شنبه ها تعطیل است — آن /نگارستان دو/ 31
ونک، خیابان سئول، شماره
44 – شنبه ها تعطیل است — آن /بنیان/ 32
خیابان  کوروش کبیر
/شریعتی/، پل رومی، خیابان شریفی منش، بن بست
رامین، شماره 9 – سهشنبه ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰ — آوا 33
بلوار فردوس شرقی، نبش وف آذر جنوبی، مجتمع
تجاری آیریک، طبقه سوم ،واحد 1۰2– دوشنبه‌ها تعطیل است 3 – 9 آذر
از ساعت 17 تا 21 نقاشی – طرح خیال گروهی آیریک 34
یوسف آباد، جهان آرا ،خیابان نوزدهم /جلال حسینی/، شماره 48
– شنبه‌ها تعطیل است 12 – 26 آبان از ساعت 16 تا 21
  اسماعیل شیشهگران افرند 35
میدان هفت تیر، کوچه آقا محمدی، شماره 77 –شنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰ — اِمِکان 36
بزرگراه کردستان، آ.اس.پ ،
واحد 25 – روز تعطیل ندارد
از ساعت 16 تا 21 — اکنون 37
خیابان کریمخان، خیابان حسینی، خیابان ششم ،
شماره 2 – چهارشنبه‌ها تعطیل است — اورمزد 38
خیابان شریعتی ، خیابان
کلاهدوز ، نرسیده به سهراه
نشاط ، کوچه الهوردی آذر ، شماره 28 – پنجشنبه‌ها تعطیل است 3 – 8 آذر
از ساعت 16 تا 2۰ نقاشی –  سمت نو
  گروهی
  ایده پارسی 39
خیابان شریعتی ، خیابان
کلاهدوز ، نرسیده به سهراه
نشاط ، کوچه الهوردی آذر ، شماره 28 – پنجشنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰ — ایده پارسیB 4۰
خیابان کریمخان زند ،
خیابان شهید عضدی /آبان
جنوبی/ خیابان سپند شماره 69 -شنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰ — ایرانشهر 41
تهران، الهیه، خیابان مهدیه ،خیابان جبهه، کوچه لسانی ،بنبست حمید، شماره 1 -شنبه‌ها تعطیل است 12 – 26 آبان از ساعت 16 تا 2۰ نقاشی –  نابودگی
  سعید رفیعیمنفرد ایوان 42
انتهای خیابان مطهری،  بعد از تقاطع دکتر شریعتی – میدان پلیس
از ساعت 17 تا 2۰ — باغ موزه قصر 43
فرشته، خیابان بوسنی و هرزگوین، سه راه دکتر
حسابی، شماره 3۰– آدینه ها به جز گشایش تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰ — باغ موزه هنر
ایرانی /گالری پردیس/ 44
خیابان ولیعصر، پائینتر از فاطمی، کوچه پرستو، شماره
22، واحد 1- چهارشنبه ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰
  — برسام 45
خیابان درکه، خیابان
احمدپور ،شماره 6۰ – شنبه ها تعطیل است 3 – 8 آذر
از ساعت 17 تا 21 نقاشی – روی دیگر گروهی بن 46
فرمانیه، خیابان اندرزگو، چهار راه قیطریه ،خیابان سلیمانی غربی، شماره 9۰، طبقه 4، واحد 8
– پنجشنبه ها تعطیل است 3 – 8 آذر
از ساعت 16 تا 19 نقاشی و حجم گروهی بنفشه 47
خیابان فردوسی، خیابان تقوی، کوچه بهداشت، پلاک
6 – شنبه و یکشنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 15 تا 19
  — بنیاد پژمان / کارخانه آرگو 48
خیابان کریم خان،، خیابان
ویلا /نجات اللهی/، خیابان 3 آذر
از ساعت 16 تا 2۰ مروری بر آثار بابک اطمینانی بنیاد لاجوردی 49
سپند شرقی، شماره 2۰،
ساختمان 32 – روز تعطیل ندارد
خیابان ولیعصر، بالاتر از
نیایش، کوچه ارمغان غربی ،شماره 11 –  شنبه و یکشنبه‌ها تعطیل است 12 آبان – 6 بهمن از ساعت 16 تا 2۰ حجم پرویز تناولی و آتلیه نیاوران بوم 5۰
خیابان شهید لواسانی / فرمانیه/، خیابان شهید
جباریان/قروردین/، کوچه مسجدی، کوچه مرمری ،شماره 13 4 – 7 آذر
از ساعت 16 تا 2۰ پرفورمنس کالیگرافی ایرانی داوود اکبری بهنام دهشپور 51
خیابان ظفر، بین مدرس و جردن، شماره 251
  — بیرنگ 52
خیابان ولیعصر/عج/، ابتدای بزرگراه نیایش، روبروی کردستان، طبقه منفی 2
از ساعت 17 تا 2۰ — پردیس ملت 53
میدان هفت تیر، مفتح
جنوبی، پس از تقاطع سمیه ،خیابان خاقانی، پس از کوچهی طبرسی، نبش بنبست روشن منش، شماره
28 – شنبه و یکشنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 21 — پلتفرم 28 54
خیابان انقلاب، دروازه دولت ،خیابان خاقانی، شماره 28 –  شنبه و یکشنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 14 تا 2۰ — پلتفرم 28 /پنجره ۰1/ 55
– آدینه ها غیر از گشایش تعطیل است
از ساعت 17 تا 21
/غیر گشایش: از ساعت 9 تا 19/ — ترانه باران 56
کریم خان، نجات الهی شمالی، کوچه زبرجد، شماره 3 – 9 آذر
از ساعت 17 تا 2۰
  نقاشی – مواجهه گروهی تِم 57
1۰ – شنبه ها تعطیل است
مطهرى، نرسیده به چهارراه
سهرودى، شماره 13۰، اداره فرهنگ و ارشاد
از ساعت 16 تا 2۰
  — تهران 58
کریم خان زند بین ایرانشهر و ماهشهر شماره 148
– روز تعطیل ندارد 3 – 13 آذر
از ساعت 16 تا 21 نقاشی – سیاه چاله‌های زمینی حمید هادی‌نژاد ثالث 59
خیابان مقدس اردبیلی ،
انتهای کوچه حیدری، سمت راست، کوچه ولی
پورگودرزی، نبش شادیانه ،شماره 21 – شنبه ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 22 — جانا 6۰
خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک وی، کوچه خیام ،
شماره 4، زنگ اول – شنبه ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰
  — جرجانی 61
خیابان دولت، ابتدای بلوار
کاوه، خیابان اخلاقی شرقی ،خیابان جهانتاب، بیگلرپور شرقی، شماره 19
– پنجشنبه‌ها تعطیل است — حنا 62
خیابان کوروش کبیر
/شریعتی/، دوراهی قلهک ،خیابان بصیری، کوچه ژیلا ،شماره – شنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 17 تا 2۰ — خاک 63
یوسفآباد، خیابان چهارم ،پلاک 3، طبقه دوم 2 – 8 آذر
از ساعت 17 تا 2۰ عکس – حلقه نور گروهی خانه عکاسان جوان 64
تخت جمشید /طالقانی/ ،
خیابان موسوی شمالی، باغ
هنر 19 – 3۰ آبان
از ساعت 3۰:17 تا
2۰ کارنمای پژوهشی
6 انجمن هنرمندان نقاش ایران خانه هنرمندان ایران 65
تخت جمشید /طالقانی/ ،
خیابان موسوی شمالی، باغ
هنر
  — خانه هنرمندان ایران /گالری نامی/ 66
تخت جمشید /طالقانی/ ،
خیابان موسوی شمالی، باغ
هنر 3 – 9 آذر
از ساعت 17 تا 2۰ دوازدهمین سالگرد مرتضی ممیز مرتضی ممیز خانه هنرمندان ایران /گالری ممیز/ 67
تخت جمشید /طالقانی/ ،
خیابان موسوی شمالی، باغ
هنر
از ساعت 16 تا 2۰ — خانه هنرمندان ایران /گالری میرمیران/ 68
تخت جمشید /طالقانی/ ،
خیابان موسوی شمالی، باغ
هنر
از ساعت 17 تا 21 — خانه هنرمندان
ایران /بهار/ 69
تخت جمشید /طالقانی/ ،
خیابان موسوی شمالی، باغ
هنر
از ساعت 16 تا 2۰
  — خانه هنرمندان ایران /تابستان/ 7۰
تخت جمشید /طالقانی/ ،
خیابان موسوی شمالی، باغ
هنر
از ساعت 17 تا 2۰ — خانه هنرمندان
ایران /پاییز/ 71
تخت جمشید /طالقانی/ ،
خیابان موسوی شمالی، باغ
هنر
از ساعت 17 تا 2۰ — خانه هنرمندان
ایران /زمستان/ 72
میدان فلسطین، طالقانی غربی، شماره 514 –
آدینهها به جز گشایش تعطیل است
از ساعت 17 تا 19 — خانه گفتمان
شهر و معماری 73
خیابان شریعتی، پایین تر از حسینیه ارشاد، خیابان
کوشا، خیابان بدیعی، بن بست بشر دوست ،شماره
14، زنگ2 –  شنبه‌ها تعطیل است 3 – 14 آذر
از ساعت 16 تا 2۰ نقاشی مهرک قزوینی دارگون 74
خیابان کریمخان، خیابان ایرانشهر، کوچه مهاجر ،شماره 3۰ – شنبه‌ها تعطیل است 12 آبان – 7 آذر
از ساعت 16 تا 2۰ نقاشی – دِردِِر امید معصومی دلگشا 75
خیابان کریمخان، خیابان ایرانشهر، کوچه مهاجر ،شماره 3۰ – شنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 21 — دلگشا 2 76
خیابان سپهبد قرنی، پس از چهار راه تخت جمشید
/طالقانی/، کوچه سوسن ،
شماره 4 – شنبه‌ها تعطیل است 26 – 28 آبان از ساعت 16 تا 2۰ یک چادر ،یک اثر گروهی دنا 77
تهرانپارس،  خیابان اتحاد، خیابان 19 غربی،  شماره
18 – یکشنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 21 — دید 78
فرمانیه، بینخیابان آبکوه و آقایی، شماره  1۰3، واحد  2– شنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰ عکس – — راه ابریشم 1 79
بلوار الیزابت /کشاورز/، بین خیابان وصال و خیابان
قدس، شماره 21۰ – شنبه ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰ عکس –
  — راه ابریشم 2 /پارک لاله/ 8۰
خیابان بهشتی،خیابان پاکستان، کوچهحکیمی ،
شماره4، زنگ 3 – شنبه‌ها و آدینه ها غیر از افتتاحیه تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰ — رج 81
برج میلاد تهران، گالری شرقی گذرگاه
از ساعت 17 تا 2۰ — رواق هنری برج میلاد 82
خیابان انقلاب /شرق به
غرب/، نرسیده به چهارراه ولیعصر، جنب بانک شهر، بن
بست کیانپور، شماره 7 –  شنبه ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 21 — روبرو 83
خیابان شهرارا، خیابان 13، شماره 12، طبقه دوم -پنجشنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰ — زرنا 84
کریم خان، خیابان ایرانشهر ،خیابان کلانتری، شماره 48، آپآرتمان — زیر پله 85
خیابان فرشته، خیابان بیدار ،شماره 6– شنبه و یکشنبه‌ها تعطیل است 3 – 17 آذر
از ساعت 16 تا 2۰ سری قایق ها
  افشان دانشور زیرزمین دستان 86
خیابان فرشته، شماره 82، زنگ 5، طبقه 2 -یکشنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰ — دستان +2 87
خیابان فلسطین شمالی، رو
به روی دانشگاه آزاد، انتهای
کوچه قلم چی، طبقه زیرین، ویکافه –
پنجشنبه‌ها تعطیل است — خارج از دستان 88
خیابان ایرانشهر، کوچه
نوشهر، شماره 3 -شنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 21 — ژاله 89
خیابان دکتر حسین فاطمی ،ابتدای خیابان ولیعصر ،شماره 21، طبقه اول –پنجشنبه‌ها تعطیل است 3 – 9 آذر
از ساعت 17 تا 2۰ پارچه سازی گروهی ژینوس 9۰
خیابان کوروش کبیر
/شریعتی/، ظفر، خیابان
آقازاده فرد ،کوچه بنفشه ،شماره 14 — ژیوار 91
عباس آباد /خیابان بهشتی/ ،خیابان صابونچی /مهناز/ ، خیابان هویزه شرقی، نبش خیابان شهید یوسفی، شماره
13۰ –روز تعطیل ندارد 3 – 13 آذر
از ساعت 16 تا 2۰ نقاشی – رز و زنگار رضا نصرتی ساربان 92
نیاوران، خیابان جمشیدیه
/فیضیه/ ،خیابان 3 – 8 آذر
از ساعت 17 تا 22 نقاشی –
ذهن سبز مریم (صدف) کباری سایه 93
امیدوار،کوچه آقاخانی ،
شماره 3 – پنجشنبه‌ها تعطیل است
نیاوران، خیابان جمشیدیه
/فیضیه/ ،خیابان امیدوار،کوچه آقاخانی ،
شماره 3 – پنجشنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 17 تا 22 — سایه پلاس 94
بزرگراه صدر شرقی، خروجی کامرانیه، پس از ریزگذر صدر، جنب دامپزشکی ،خیابان عباسی، کوچه
پیشتاز، بن بست بعثت ،
شماره 4 – شنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰ — سبحان 95
اوین، خیابان کچویی، کوچه صفا، شماره 4 19 – 3۰ آبان از ساعت 17 تا 22 حجم هامون همت سرزمین هنری /آرت لند/ 96
میدان هروی، خیابان
موسوی، روبهروی خیابان شمشاد، ساختمان هََدیش 26 آبان از ساعت 16 تا 21 حراج آثار هنری به نفع زلزلهزدگان  کرمانشاه گروهی سرفیس 97
تجریش، میدان دربند ،
نگارخانهی سعدآباد
از ساعت 1۰ تا 16
  — سعدآباد /موزه
هنرهای زیبا/ 98
خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی، کوچه
سوم،ضلع جنوب غربی
میدان سوم نیلوفر، شماره 5، واحد 1 – یکشنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 17 تا 21 غیر گشایش: از ساعت 11 تا 2۰ — سهراب 1 99
بزرگراه چمران، خیابان اوین ،ابتدای خیابان شهید کچویی، پلاک 11،
واحد  1-یکشنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰ — سهراب 2 1۰۰
خیابان وزرا، کوچه چهارم ،شماره 11 – دوشنبه‌ها تعطیل است 3 – 15 آذر
از ساعت 16 تا 2۰ نقاشی
  الهه عروضی بصیری سیحون 1 1۰1
خیابان مقدس اردبیلی ،کوچه کیهان، کوچه سیمایی، شماره
24– دوشنبه ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 19 — سیحون 2 1۰2
بالاتر از پل سیدخندان ،
خیابان جلفا، نبش کوچه سیمرغ، ساختمان کیانا ،واحد سوم
از ساعت 16 تا 2۰ — سیمرغ 1۰3
میرداماد، نرسیده به  خیابان کوروش کبیر /شریعتی/،
رودبار غربی جنوبی، کوچه کاووسی، شماره 27 – پنجشنبه ها تعطیل است 3 – 8 آذر
از ساعت 16 تا 2۰ نقاشی – نگاهی از درون فائزه افجه‌نیا شلمان 1۰4
پاسداران شمالی، ضلع غربی فرهنگسرای نیاوران، کوچه خان سفید، شماره 1۰،
طبقه دوم، سمت چپ –  پنجشنبه ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰ — شمس 1۰5
میرداماد، میدان محسنی
/مادر/، خیابان شهید سنجابی/بهروز سابق/، بن
بست یکم، شماره 8، طبقه اول، واحد12 –  پنجشنبه ها تعطیل است 3 – 8 آذر
از ساعت 16 تا 2۰ نقاشی – نگاره‌های رنگی طناز میرکریمی شمیده 1۰6
خیابان کوروش کبیر
/شریعتی/، خیابان جلفا پس از فرهنگسرای ارسباران ،کوچه ستاری، شماره 2 واحد 2 -یکشنبه‌ها تعطیل است — شنگرف 1۰7
کریمخان زند، خیابان
سنایی، کوچه ی سیزدهم ،شماره 5، طبقه اول
– دوشنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰
  —
  شیرین 1 1۰8
کریمخان زند، خیابان
سنایی، کوچه ی سیزدهم ،شماره 5، طبقه
همفک- دوشنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰ شیرین 2 1۰9
کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه ی سیزدهم ،شماره 5 – دوشنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰ — شیرین 3 11۰
فرمانیه، بلوار اندرزگو، کوچه سلیمی /شمالی/،کوچه امیرنوری، شماره 19 -پنجشنبه‌ها تعطیل است 3 – 14 آذر
از ساعت 16 تا 2۰ نقاشی – از هاویه تا درک گروهی شکوه 111
چهارراه ولیعصر، ضلع جنوبی پارک دانشجو، کوچه شیرزاد، شماره 1۰ 3 – 8 آذر
از ساعت 16 تا 2۰ نقاشی و نقاشیخط – خیال نگاه
  پدیده دهداری شیث 112
میدان تجریش،  خیابان شهید دربندی /خیابان
مقصود بیک/، سه راه تختی، خیابان موزه، موزه موسیقی
– روز تعطیل ندارد
از ساعت 16 تا 18 — شهرآوا 113
خیابان الهیه، بن بست هرمز، خیابان خزر شمالی، شماره
9 – شنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 15 تا 2۰ — شهریور 114
پاسداران، بوستان هشتم ،شماره 134– دوشنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰
  — صا 115
پاسداران ،خیابان محمودگل نبی نرسیده به حسینیه ارشاد، شماره 37 — صد رنگ 116
– آدینهها به جز گشایش تعطیل است
میدان سلماس، جنب بانک پاسارگاد، شماره 5 –
پنجشنبه‌ها تعطیل است 3 – 14 آذر
از ساعت 16 تا 2۰ نقاشی –   محدوده‌ی امن
  حامد صحیحی طراحان آزاد 117
جردن، ابتدای خیابان سعیدی، شماره 2 –دوشنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 21
  — طلایی 118
شهرک غرب، خیابان سیمای ایران، خیابان پنجم، گذر فروردین، شماره 1991 — عقیلی 119
خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، کوچه
ماهروزاده، کوچه رمضانیان ،کوچه احمدی مقدم /ایزد/ ،شماره 31، طبقه اول– شنبه ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰
  — علیها 12۰
خیابان کریم خان زند،
خیابان حسینی، کوچه اعرابی6،  شماره 2، طبقه دوم – روز تعطیل ندارد 3 – 9 آذر
از ساعت 16 تا 2۰ نقاشی – خیال فیروزه‌ای
  فیروزه بختیاری فردا 121
خیابان شریعتی، پایینتر از پل صدر، جنب شهر کتاب فرشته، روبرو ساختمان
رویال پارک ،شماره 16/71– شنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰ — فرشته 122
کریمخان زند، خردمند شمالی،کوچه اعرابی2– دوشنبه‌ها تعطیل است 12 آبان – 1۰ آذر از ساعت 17 تا 21 نقاشی – واقعیت مبهم گروهی فرمانفرما 123
شریعتی، سیدخندان ،
خیابان جلفا – آدینهها به
جز گشایش تعطیل است
از ساعت 14 تا 2۰ — فرهنگسرای
ارسباران /گالری
/1 124
شریعتی، سیدخندان ،خیابان جلفا
از ساعت 16 تا 19 — فرهنگسرای
ارسباران /گالری
2 125
فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق ، بعد از چهار راه شهید سلیمی جهرمی (مخابرات) 1 – 8 آذر
از ساعت 1۰ تا 2۰ گوناگون – صد هنر گروهی فرهنگسرای
فردوس 126
شریعتی، سیدخندان ،
خیابان جلفا، ضلع جنوبی فرهنگسرای ارسباران ،کوچه عقاب
  ارسباران
/نگارخانه هنر/ 127
فلکه دوم تهرانپارس، انتهای خیابان جشنواره — فرهنگسرای اشراق 128
خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان اندیشه
از ساعت 17 تا 2۰ — فرهنگسرای
اندیشه 129
خیابان سید جمال الدین اسد آبادی /یوسف آباد/
خیابان 21 بوستان شفق آدینه‌ها تعطیل است 26 – 3۰ آبان از ساعت 16 تا 2۰ نقاشی
  نرگس مقدم فرهنگسرای شفق 13۰
خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوی ساعی دوم 3 – 10 آذر
از ساعت 17 تا 20 دوازدهمین جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی دوربین.نت گروهی فرهنگسرای سرو 129
بلوار قیطریه- بوستان
قیطریه- فرهنگسرای ملل – روزتعطیل ندارد
از ساعت 9 تا 16 — فرهنگسرای ملل 13۰
روبه روی پارک نیاوران ،
فرهنگسرای نیاوران 3 – 17 آذر
از ساعت 17 تا 19 هفت نگاه گروهی فرهنگسرای
نیاوران /گالری
/1 131
–     روبه روی پارک نیاوران ،
فرهنگسرای نیاوران
از ساعت 17 تا 2۰ — فرهنگسرای
نیاوران /گالری
/2 132
ولنجک، میدان دانشگاه
شهید بهشتی، ابتدای جاده درکه، سیزده چنار ،شماره
34و36 – تنها آدینه و شنبه باز است
از ساعت 16 تا 2۰
  — کاف 133
خیابان ایرانشهر، پارک هنرمندان ،تماشاخانه ایرانشهر — کافه گالری تماشاخانه ایرانشهر 134
بلوار الیزابت /کشاورز/، برج تجاری سامان، شماره 8 – روز تعطیل ندارد — کافه گالری سیم 135
خیابان تخت جمشید
/طالقانی/، میدان کاخ
/فلسطین/، نبش فریمان،
شماره 548 – روز تعطیل ندارد
از ساعت 17 تا 22
  — کافه گالری شناخت 136
پاسداران، دروس، بلوار شهرزاد، میدان قبا ،فرهنگسرای رسانه
از ساعت 17 تا 21 — کافه گالری گلاب 137
انتهای خیابان تخت طاووس /مطهری/، پس از خیابان کوروش کبیر /شریعتی/، باغ موزهقصر، کافه گالری
مارکوف – روز تعطیل ندارد
از ساعت 17 تا 21 — کافه گالری
مارکوف 138
ولیعصر بالاتر از میدان ونک تقاطع بلوار میرداماد مرکز خرید اسکان، طبقه زیر همکف شماره 24
از ساعت 18 تا 22 عکس – — کافه عکس 139
خیابان کریمخان زند ،
خیابان ایرانشهر، کوچه مهاجر ،شماره 22
از ساعت 17 تا 2۰ — کافه گالری
هیلاج 14۰
پاسداران، خیابان شهید کشوری، خیابان
فرخییزدی، کوچه شهید طاهری شرقی، بنبست
یاس، شماره 2  – شنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰ — کارگاه هنر 141
خیابان ظفر، خیابان رئیسی،
دولتشاه، پروین، تایباد، شماره 26 3 – 8 آذر
از ساعت 16 تا 2۰ زیورآلات نقره دارینا گروهی کاوه 142
خیابان شهید کلاهدوز ،
دیباجی جنوبی، بالاتر از
از ساعت 17 تا 2۰ — کبیری 143
پارک ارغوان، شماره 6۰ –
پنجشنبه‌ها تعطیل است
بلوار الیزابت /کشاورز/، نبش
خیابان 16آذر، شماره 284 — کمالالدین بهزاد
1 144
بلوار الیزابت /کشاورز/، نبش
خیابان 16آذر، شماره 284
  — کمالالدین بهزاد
2 145
خیابان نیاوران، خیابان
جمشیدیه /فیضیه/ پس از کوچه نهم ،شماره 16 –دوشنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 1۰ تا 2۰ — گذار 146
دروس، خیابان شهید
کماسایی، شماره 34 –پنجشنبه‌ها تعطیل است 3 – 8 آذر
از ساعت 16 تا 2۰ نقاشی ترانه ابراهیمی گلستان 147
خیابان مطهری ،نرسیده به سهروردی ،شماره 13۰، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران
از ساعت 11 تا 17 — گل نرگس 148
فرمانیه غربی /شهید
لواسانی/، شماره 156، واحد
2۰2
  — گلهای من 149
میدان قدس، خیابان دربند ،نبش ناودانک ، کاشی 44 – آدینه ها صبح تعطیل است — گنجه /آرت
شاپ/ 15۰
کریمخان زند، روبروی
ایرانشهر، شماره 89 3 – 20 آذر
از ساعت 16 تا 2۰ خوشنویسی – سماع در سماع یدالله کابلی خوانساری گویا 151
خیابان دکتر فاطمی، ضلع شمالی پارک لاله، روبروی
پارکینگ طبقاتی  – آدینه ها به جز گشایش تعطیل است 3 – 21 آذر
از ساعت 16 تا 21 چاپ گروهی لاله 152
کامرانیه جنوبی، خیابان دژمجو ،شماره 41
– پنجشنبه ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 19 — مانی 153
جردن، بلوار گلستان، شماره
26 – یکشنبه ها تعطیل است 28 مهر – 3۰ آبان
از ساعت 16 تا 2۰
  نقاشی – حکم
  مهرداد ختایی ماه 154
جردن، بلوار گلستان، شماره
26 – یکشنبه ها تعطیل است — ماه /سالن 2/ 155
خیابان آفریقا، کوچه نیلوفر ،شماره7 – روز تعطیل ندارد
از ساعت 16 تا 2۰ — ماه مهر 156
ظفر، خیابان ناجی، خیابان
فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، شماره 42  -پنجشنبه‌ها تعطیل است 19 آبان – 3 آذر
از ساعت 16 تا 21 اپیدمی
  سارا عباسیان محسن /همکف/ 157
ظفر، خیابان ناجی، خیابان
فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، شماره 42  -پنجشنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 21 — محسن   /پاسیو/ 158
ظفر، خیابان ناجی، خیابان
فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، شماره 42  -پنجشنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 21
  — محسن   /منفی یک/ 159
ظفر، خیابان ناجی، خیابان
فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، شماره 42  -پنجشنبه‌ها تعطیل است — محسن /داربست/ 16۰
پارک وی، محمودیه، کوچه فروردین، شماره 7
از ساعت 16 تا 2۰ — محمودیه 161
بلوار اندرزگو،تقاطع
قیطریه،خیابان شهید
سلیمانی غربی/حکمت غربی/خیابان محسن کریمی،بن بست
اول/مینا/،شماره 3 –
شنبه‌ها تعطیل است — محیا 162
خیابان کریم خان زند، نبش ویلا /نجات اللهی شمالی/ ،بوستان حضرت مریم
– آدینه ها به جز گشایش تعطیل است
از ساعت 17 تا 2۰ — مریم 163
دروس، خیابان وارسته،کوچه مشایخی، شماره 11 -پنجشنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰ — مریم فصیحی هرندی 164
تهران، خیابان بهارشیراز ،بوستان بهارشیراز
– آدینهها تعطیل است 1 – 25 آذر
از ساعت 16 تا 18 نخستین جشنواره ملی عکس معدن
  — موزه عکسخانه شهر 165
خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله
از ساعت 1۰ تا 18
  — موزه هنرهای
معاصر تهران 166
خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بین کوچه بسطامی و مهاجر، شماره
892 – شنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 1۰ تا 17 — موزه رضا عباسی 167
توپخانه، اول خیابان سی تیر
از ساعت 8 تا 17
  —
  موزه ملی ایران 168
سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، خیابان 18 شرقی ،شماره 27، زنگ یک -شنبه‌ها تعطیل است 3 – 10 آذر
از ساعت 16 تا 2۰ عکس – ضربه دوازدهم بابک حقی مژده 169
چهارراه ولیعصر، ضلع شرقی پارک دانشجو /تئاترشهر/،
خیابان رازی ، شماره 5۰ –  روز تعطیل ندارد 11 آبان – 11 آذر از ساعت 16 تا 2۰ از آدما حذر کن ملیکا ظهوریان – گردآورنده: تکتم میرباقری مستقل تهران 17۰
خیابان ملاصدرا، شیراز شمالی،کوچه حکیم اعظم ،
مجتمع پارک پرنس، شماره
5 – آدینهها به جز
گشایش تعطیل است
از ساعت 1۰ تا 2۰ — مس نگار 171
بلوار قیطریه، نبش کوچه
شب تاب، پلاک 1 واحد 1۰ طبقه سوم
از ساعت 17 تا 2۰ — مهرمریم 172
پاسداران، گلستان دوم ،شماره 12۰ – شنبه‌ها تعطیل است 3 – 10 آذر
از ساعت 16 تا 2۰ نقاشی –
سپیده‌دمان
  مجتبی حجازی مینا 173
خیابان قائم مقام فراهانی ،پایین تر از تخت طاووس
/مطهری/، کوچه شبنم ،شماره 3 /طبقه منفی یک موسسه پرسش/
از ساعت 16 تا 19 — نات 174
نیاوران، کوچه همایونفر ،
کوچه سعدی، کوچه حافظ ،خیابان آیت الله محمودی ،
شماره 9 – شنبه‌ها تعطیل است 29 آبان – 8 آذر
از ساعت 16 تا 2۰
  نقاشی
  محمود صنعتی نقش جهان 175
بزرگراه اشرفی اصفهانی ،ابتدای باغ فیض، خیابان
ناطق نوری، نبش خیابان قانع، شماره 26 — نقشینه 176
مدرس شمال، خیابان ظفر، خیابان تخارستان، انتهای نیل، میدان نیلوفر،کوچه
سینا، شماره 7 –  شنبه‌ها تعطیل است 3 – 22 آذر
از ساعت 16 تا 21 یکشنبه تا پنجشنبه: از ساعت
12 تا 18 ابراز گروهی نک 177
خیابان تخت طاووس
/مطهری/، خیابان جم ،خیابان غفاری شماره 64 –دوشنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰ — نگاه 178
قیطریه، ضلع جنوبی پارک ،خیابان روشنایی، کوچه
دلارارم، شماره 33، زنگ سوم – شنبه‌ها تعطیل است 3 – 8 آذر
از ساعت 16 تا 2۰ نقاشی –   دیالکتیک رنگ گروهی – گردآورنده:
سودابه کردی نگر 179
لواسان، بلوار اصلی، نرسیده به میدان، شماره 872 – شنبه‌ها تعطیل است — نگاه پلاس 18۰
خیابان کلاهدوز،خیابان یار محمدی، کوچه طالاقانی ،
شماره 1۰، طبقه همکف – شنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 21 — نیوان 181
میدان ونک، خدامی، شماره
72 – شنبه‌ها تعطیل است 26 آبان – 1۰ آذر از ساعت 16 تا 2۰ نقاشی –  دوپامین مژده اترک والی 182
خیابان تخت طاووس
/مطهری/، خیابان میرعماد ،کوچه دوازدهم، شماره 11
– شنبه‌ها تعطیل است 19 – 29 آبان از ساعت 16 تا 2۰ نقاشی –  یادگاری به یاد توران میرهادی گروهی – گردآورنده:
کیوان عسگری ویستا 183
خیابان تخت طاووس
/مطهری/، خیابان میرعماد ،کوچه دوازدهم، شماره 11–شنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰ — ویستا پلاس 184
خیابان ولیعصر، بلوار
اسفندیار، موزه امام علی ،کافه گالرى وینا — ویونا 185
میدان هفت تیر، بهار شیراز ،سلیمان خاطر، کوچه ابرار غربی، شماره  65–پنجشنبه‌ها تعطیل است — هفتان 186
خیابان تخت طاووس
/مطهری/، خیابان کوه نور ،کوچه پنجم، شماره 8 –پنجشنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰ — هفت ثمر 187
خیابان کریمخان- خیابان ایرانشهر- مقابل پارک
هنرمندان- بن بست نیکو شهر پلاک 3 طبقه همکف– روز تعطیل ندارد 3 – 15 آذر
از ساعت 16 تا20 جعبه تاریک نجمه کزازی هپتا 188
خیابان کریمخان- خیابان ایرانشهر- مقابل پارک
هنرمندان- بن بست نیکو شهر پلاک 3– روز تعطیل ندارد 3 – 15 آذر
از ساعت 16 تا 2۰ نقاشی – هرجا که اینجا نیست جلال‌الدین مشمولی هپتا طبقه دوم 189
خیابان کریم خان زند ،
خیابان سنایی، کوچه چهارم غربی، شماره 8 –  روز تعطیل ندارد
از ساعت 16 تا 19 —
  هما 19۰
انقلاب، خیابان خارک، ضلع غربی تالار رودکی، شماره
19 – شنبه‌ها تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰ — هنر ایران 191
خیابان مطهری، خیابان
میرزای شیرازی شمالی ،
کوچه نعیمی، شماره 16 –شنبه‌ها تعطیل است 3 – 24 آذر
از ساعت 16 تا 2۰ سیلک اسکرین مهدی حسینی هور 192
خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان چهارم، شماره2،
طبقه اول – آدینه ها به
جز گشایش تعطیل است
از ساعت 16 تا 2۰ — هوم 193
میدان انقلاب، جمالزاده
شمالی، قبل از بلوارکشاورز ،قدرغربی، پلاک 86 –  روز تعطیل ندارد — یسنا 194
خبرنامه هفتگی گالری گردی درباره برنامه نمایشگاه های حوزه هنرهای تجسمی و مفهومی در تهران و شهرستان ها
برنامه گالری های ایران | آدینه ۳ آذر ۱۳۹۶
اصفهان، خاقانی، کوچه
افشین، بن بست حریر
  — اکنون اصفهان
خیابان آذر، بن بست سى و
دوم /امین/، شماره 17 — سایان اصفهان
خیابان استانداری، روبروی دانشگاه هنر اصفهان
صبحها 9 تا3۰:13 و عصرها 15 تا 18 — موزه هنرهای
معاصر اصفهان اصفهان
چهارراه اسپه کلا، رسالت11،شاکر5، مهرگان 3
از ساعت 16 تا 21 — ایسو آمل
جاده رشت انزلی، گورابجیر صحرا. کوچه سیار. شماره
74 — کوچه باغ انزلی
خیابان شریعتی، خیابان گل ،گل 4 — خیام بابل
کمربندی شرقی بوستان 18 — مولاییان بابل
خیابان شریعتی،کوچه شماره
19،پلاک 1 — دیبا کرمان
خیابان جهاد
  — سروستان کرمان
مشهد، بلوار سجاد، خیابان
گلریز، گلریز 2، شماره 1۰ –
چهارشنبه و پنجشنبه ها تعطیل است
از ساعت 17 تا 2۰
  — فرزاد مشهد
مشهد،بلوار وکیل آباد ،
ابتدای وکیل آباد 23 /سید مرتضی / پلاک 1/2۰8 — سیاوشان مشهد
حد فاصل چهار راه دانش آموز و دانش آموز 22 – شماره 6
از ساعت 17 تا 21 — دی مشهد
فلکه سنگی، به سمت
چهارراه خلدبرین، روبروی
ک21، پلاک11۰، طبقه
سوم
  — آشنا شیراز
شیراز ، عفیف آباد، انتهای کوچه 14 — اردیبهشت شیراز
میدان مطهری، قدوسی شرقی، ابتدای خیابان صداوسیما،موسسه زیباگران
  — به نگار شیراز
چهارراه حافظیه، مرکز اسناد و کتابخانه ملی
  — تاروپورد شیراز
شیراز، حدفاصل میدان
ابوکلام و میدان اطلسی، بین کوچه 7 و 9 – پنجشنبه ها تعطیل است
از ساعت 17 تا 21 — جم شیراز
قصر دشت ، حدافاصل کوچه
88 و 9۰ – آدینه ها به جز گشایش تعطیل است
از ساعت 1۰ تا 13 — سروناز شیراز
چهارراه حافظیه، به سمت دروازه قرآن، سمت چپ  کوچه 14
«مجموعه هنری کیان»
  — صنم شیراز
چهارراه حافظیه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس
  — علامی شیراز
معالی آباد، نبش رهبرماه ،
مجتمع تجاری آفتاب، طبقه
3، واحد512 — نارنج شیراز
  — وصال شیراز
سرگردانی مدرن اسرائیل

سال ها است که سرگردانی اسرائیل به شکل مدرنی شروع شده

ماهین نیوز تهران:

سرگردانی مجدد بنی اسرائیل

سال ها است که سرگردانی اسرائیل به شکل مدرنی شروع شده آنها سعی دارند با کمک ترامپ نجات یابند ولی ترامپ را هم سرگردان کرده اند! یهودیان که نسل برگزیده خدا بودند قدر خود را ندانستند و با نفرین حضرت موسی ع برای همیشه یهودی سرگردان شدند. حتی ظهور حضرت مسیح نتوانست آنها را اهلی کند.

یهودی ها با ابزار مردم سالاری دینی! حضرت مسیح را به دار کشیدند و: در میان هلهله مردم دستهای او را (یا بدل ایشان) را با میخ به صلیب کوبیدند، اما سرگردانی آنها تمام نشد! و مسکن آنها تبدیل به مسکنت شد!(ضربت علیهم الذلت و المسکنه) امید می رفت: با ظهور پیامبر اسلام بخود آیند، و دست از لجبازی بردارند، ولی تاریخ اسلام نشان داد که: در به شهادت رساندن و مسموم کردن، پیامبر و ائمه رد پای موذیانه آنها دیده می شود. لذا قران پیش بینی می کند: که خدا دوبار دیگر به یهودیان فرصت و قدرت می دهد،

یکبار آن در قرن چهاردهم میلادی و دیگری در قرن بیستم اتفاق اقتاد، ولی آنها دست از لجبازی برنداشتند! لذا در هر دو وضع نهایتا شکست را تحمل خواهند کرد. آنها با توجه به شکست اولیه به دست صلاح الدین ایوبی، سعی داشتند ثابت کنند: پیش بینی قران اشتباه است! لذا از قرن نوزدهم تمام ثروت های دنیا را جمع کردند تا خود را از سرگردانی نجات دهند! البته این قسم از یهودیان، کسانی هستند که در مقابل خدا قد علم می کنند! مثل پیامبر جعلی شان در تورات، با خدا کشتی می گیرند! او را به زمین میزنند، تا امتیاز و رشوه بگیرند. نمونه آنها هرتزل و دوستانش بودند که: پروتکل آژانس بین المللی یهود را نوشتند. در آن تاکید کردند که: باید قدرت و ثروت را در جهان به دست بگیرند. تا اینکه از شکاف و جنگ سرد بین مسلمانان و مسیحی ها، استفاده کرده گاهی به کمک مسلمانان(عربها) و گاهی به کمک مسیحیان (لیبرال ها)به تکثیر خود پرداختند.

ابتدا در آلمان یکه تازی را شروع کردند، تا جاییکه ملت آلمان به خشم آمدند و: این خشم آنها تبدیل به هیتلر شد، تا انتقام زورگویی های یهود را بگیرد. ولی با اتهامات واهی روبرو شد، بعد روچیلد ها با خرج زیادی؛ توانستند متفقین را برعلیه او سازماندهی کنند! به کمک یهودیان روسیه و احزاب کمونیست آن، هیتلر را شکست دهند. اما متفقین هم از پذیرفتن یهودیان: در بین خود هراس داشتند. لذا بالفور اعلامیه ای صادر کرد: آنها را به مرز میان مسلمانان و مسیحیان یعنی فلسطین فرستاد. این بار فلسطینی ها بودند که پول روچیلد ها چشمشان را کور کرد، و مثل الان که به دامن مصر و: عربستان پناه می برند،

در آنموقع هم ترجیح دادند: پول های باد آورده یهودیان را در جیب داشته باشند. لذا زمین ها را با بهای زیاد فروختند. یهودیان از خشم اینهمه سوداگری اعراب بقیه زمین های آنان را، به زور تصاحب کردند و به کمک اروپا و آمریکا، اسرائیل را بوجود آوردند. البته اروپاییها بیشتر از ترس بازگشت یهودیان، به رژیم اسرائیل کمک می کردند! تا کسی به اروپا برنگردد. ولی آمریکائیان به ثروت یهودیان می اندیشیدند. لذا شرکت های یهودی به آمریکا نقل مکان کردند، و به بهانه سرمایه گذاری خارجی! همه ارکان پولی و مالی: آمریکا را در دست گرفتند.

آمریکایی ها هم مثل برخی از ایرانی های فعلی، از سرمایه گذاری خارجی خوشحال شده بودند! نمی دانستند که تمام سود این شرکت ها، از آمریکا خارج و به سوی: رژیم لشغالگر قدس واریز می شود. بعد ها هم که فهمیدند، کار از کار گذشته بود! یهودی ها چنان قدرتی داشتند که: این پول ها را بنام کمک دولت! به اسرائیل می فرستادند. تا مردم قیام نکنند. ترامپ بیچاره هم نقشه زیادی کشید: تا از یهودیان کمک مالی بگیرد!