منو

قیمت کالاها

استعمار فرهنگی به دست خودی ها!

اگر در تمام دنیا استعمار فرهنگی، یا هر استعمار دیگری صورت می گیرد، به وسیله عوامل خارجی است، در ایران توسط خودی ها است! مثلا در مورد کپی رایت، نظر فقها و دیگر مختصصان ایرانی، بر مبنای غیر شرعی و غیر الزام آور بودن آن است. اما وزیر ارشاد گفته که: ما با تمام قوا دنبال تصویب و اجرای قانون کپی رایت هستیم. این قانون از جمله قوانین استعماری است، زیرا علم و دانش را از جهانی و: بدون مرز بودن خارج می کند، و باعث می شود نه تنها ملت های: دیگر از آن استفاده نکنند، بلکه حتی بصورت ملک شخصی در آمده! و فقط ثروتمندان بتوانند از آن استفاده کنند. علت رشد تمدن اسلامی در جهان، همین موضوع بوده که: علم و دستاوردهای آن، ملک شخصی کسی به حساب نمی آمد. در قبل از آن یعنی در زمان ساسانیان، حتی یادگیری سواد، مخصوص در باریان بوده است! یک کفاش که می خواست فرزند خود را: به مدرسه بفرستد، پادشاه قبول نکرد زیرا گفت: اگر این یک نفر را قبول کنیم، فردا همه کفاش ها می خواهند باسواد شوند! در حالیکه اولین اقدام اسلام، نزول آیه قلم و نوشته های آن است. پیامبر هم به یهودیان اسیر فرمود: هرکس ده نفر را سواد یاد بدهد آزاد می شود! همین اعتقاد کپی رایت، باعث شد که امروز در قرن بیست و یکم! بیست و یک میلیون بیسواد و کم سواد، در ایران داشته باشیم. زیرا آموزش با پول گره خورد، و تنها علمی مورد تایید است که: بازاری ها آن را پسند کنند. و علمی که به تولید ثروت نرسد علم نیست! لذا دانشمندان به دنبال علم ثروت زا رفتند، و سوال قدیمی علم بهتر است یا ثروت، به کفه ثروت چرخید. تفکر ثروت زایی علم، مخصوص ایرانی ها نیست که: ذوق کنند تازه کشف کرده اند! بلکه از همان ابتدا مطرح بوده، اما فلاسفه زحمات زیادی کشیدند تا: آن را از زیر بوغ استعمار زر و زور و تزویر بیرون بیاورند، و این افتخاری محصوب نمی شود که: ما دستاورد آنها را یک روزه به باد بدهیم. در اسلام نه تنها لازم نیست، پولی بابت علم آموزی و کپی رایت داده شود، بلکه اگر لازم شد باید جان خود را هم بر سر آن بگذاریم. معلم های ما امثال شهید اول و شهید ثانی بوده اند نه بیل گیتس ها! گرچه بیل گیتس هم، دست از کپی رایت برداشته و: محصولات خود را رایگان در اختیار کاربر ها قرار می دهد. او برای جبران این اشتباهات کپی رایت غربی، در تمام فعالیت های اجتماعی: در ردیف اول است و در امور خیریه، بالاترین هزینه ها را می پردازد. حرف ما این است: چرا اول اشتباه کنیم و بعد بخواهیم آن را جبران نماییم؟ شما ببینید این تفکر، چه بلایی بر سر آموزش عالی، یا آموزش و پرورش آورده است. انواع و اقسام مدارس غیر انتفاعی و: نیمه خصوصی و غیر دولتی را در: سیستم وارد کرده و علم را: در اختیار ثروتمندان نهاده است. در حالیکه در قانون اساسی، آموزش تا سطح دانشگاه اجباری، و رایگان است. ببینید استعمار فرهنگی تا کجا رفته که: معلمین بزرگ جامعه را تحت عنوان حفاظت، از مردم جدا کرده اند. معلم بزرگ شهید بهشتی می گوید:مسئولین محافظ نباید داشته باشند! یعنی برای حفظ معلمین یا استادان، از مرگ هم نباید ترسید. وی در سخنانی بسیار ارزشمند می فرماید: این دگم است که مردم را از مسئولین جدا کنیم، اگر ترس از ترور است نباید باشد، ترور هم بشوند! مگر از حضرت علی ع بالاتر داریم؟ که یک محافظ برای خود نداشت، حتی زره اش پشت نداشت. تا اینکه ایشان را درمحراب عبادت ترور کردند. آنقدر برداشت ها عوض شده که: شاید کمتر کسی باور کند: این سخنان از شهید بهشتی است، ولی موضوع عوض نمی شود، زیرا استناد ایشان به حضرت علی ع است، و کسی نمی تواند آن را منکر شود.
Cultural colonialism to your own hands!
If in the whole world cultural colonialism, or any other colonialism is taking place, is by external factors, it is by insiders in Iran! For example, regarding copyright, the opinion of jurists and other Iranian officials, it is non-religious and non-binding. But the Minister of Guidance said: “We are fully committed to the adoption and enforcement of copyright law. This law is one of the colonial laws, because it excludes science and knowledge from the universal and: without being bound, and makes not only the nations: no longer use it, but even become personal property! And only the rich can use it. The reason for the growth of Islamic civilization in the world was the fact that: science and its achievements were not personal property of anyone. In the past, that is, at the time of the Sasanians, even the learning of literacy has been special in Baryan! A shoemaker who wanted to send his child: to school, the king did not accept because he said: “If we accept this one, tomorrow, all the shoots want to become literate!” While the first act of Islam is the descent of the verse of the pen and its writings. The Prophet also said to the Jews: Everyone who teaches ten people is released! This same copyright conviction has led to the twenty-first century! There are twenty one million illiterate and low educated people in Iran. Because education is tied up with money, and only scientific evidence is that: Markets like it. And science that does not come to generate wealth is not science! So scientists went for a wealth of science, and the old question of science was better or wealth turned to wealth. Thinking of wealth creation is not special for Iranians: they have just discovered the taste! But from the very beginning, philosophers have been struggling to bring it out of the grip of colonialism, and it’s not an honor: we will give them one day achievement. In Islam, not only does not need to be paid for education and copyrights, but, if necessary, we must put ourselves to death. Our teachers were like Shahid I and Shahid Thani, not Bill Gates! Though Bill Gates has ceased copying and offers free products to users. He is in the first place to compensate for these copyrights of the West, in all social activities: he pays the highest costs in charity. Our point is: Why do we make the first mistake and then we want to make up for it? You see this thinking, whether it’s about higher education, or education. Types and classes of nonprofit schools: semi-private and non-governmental in the system: the system is introduced and knowledge is provided to the rich. While in the constitution, education is compulsory and free at the university level. How cultural colonialism has gone: the great teachers of society have been isolated from people as protection. Shahid Beheshti’s great teacher says: “Protective authorities should not have!” In other words, to keep teachers or professors from death, one should not be afraid. In a very valuable saying, he says: It’s a doghouse to separate people from the authorities, if they are not afraid of assassination, they should be assassinated! Except we have a higher profile than Imam Ali? There was no protector for him, even his armor was not back. Until they assassinated them on the altar of worship. So, the perceptions have changed so that few believers may believe: these are the words of the martyr Beheshti, but the subject is not changed, because his citation is to Ali, and no one can deny it.
الاستعمار الثقافي من قبل المطلعين!
إذا كانت الإمبريالية الثقافية العالم كله، أو أي مستعمرة أخرى قام به العوامل الخارجية في إيران هو في حد ذاته! في حالة حقوق التأليف والنشر، وفقا لالفقهاء وغيرهم من المهنيين إيران على أساس أنه من غير المتدينين وغير ملزم. لكن وزير الثقافة قال أننا في القوة الكاملة، بعد التصديق عليها وتنفيذها من قانون حق المؤلف. الفعل من الحكم الاستعماري، لأن المعرفة في العالم وبلا حدود من، ويجعل ليس فقط للشعب: لا تستخدم بعد الآن، ولكن يأتي على الممتلكات الخاصة! والأغنياء فقط يمكن استخدامها. ونظرا للنمو الحضارة الإسلامية في العالم، كان موضوع العلم ومنجزاته، والممتلكات الشخصية الذين لم تؤخذ بعين الاعتبار. في وقت سابق الساساني، حتى تعلم القراءة والكتابة، وكان وقت خاص! والإسكافي الذي يريد أطفالهم لإرسالها إلى المدرسة، لأن الملك رفض وقال إذا قبلنا هذا واحد، وغدا سوف يكون تعليما صانع الأحذية! في حين أن أول عمل إسلامي، والقلم وكتب الوحي. وقال اليهود القبض رسول: من عشرة لتعليم القراءة والكتابة يتم تحريرها! هذا المؤلف المعتقد، أدى اليوم في القرن الحادي والعشرين! أمي مليون واحد وعشرين، ولها في إيران. لأن المال ربط التعليم والعلوم وأكد أن فقط: هو صديقة للسوق. وإنتاج الثروة ليس العلم! حتى العلماء يبحثون عن الثروة المحتملة لمعرفة ذهب، والسؤال القديم من أفضل أو الثروة، تحولت الثروة إلى الجانب. تفكر في خلق الثروة، وليس للإيرانيين أن المواهب المكتشفة حديثا لديهم! الإسلام ليس فقط لا تملك المال للتعلم وحقوق التأليف والنشر الممنوح، ولكن إذا لزم الأمر، ويعرضون حياتهم على ذلك. أستاذنا الأول والثاني شهيد شهيد أمثال بيل غيتس لن يكون! على الرغم من أن بيل غيتس، وحقوق التأليف والنشر بعيدا: المستخدم يضع منتجاتها مجانا. للتعويض عن هذه الأخطاء حقوق التأليف والنشر الغربية، في جميع الأنشطة الاجتماعية في الصف الأول والمحبة ويدفع أعلى الرسوم. ما نقوله هو: لماذا الخطأ أولا، ثم نريد أن يعوض عن ذلك؟ ترى يرد هذا التفكير، ما حدث في التعليم العالي أو التعليم. جميع أنواع المدارس الخاصة ونظام شبه الخاصة وغير الحكوميين وصلت والعلوم: يتم تأسيس الأغنياء. في حين أن الدستور والتعليم الإلزامي حتى المستوى الجامعي، ومجانية. الاستعمار الثقافي انظر ذهبت إلى أي مدى أن المعلمين كبير عن المجتمع حماية، والناس قد فصل. يقول الشهيد بهشتي المعلم الكبير يجب أن المسؤولين لديهم حماية! يعني للاحتفاظ المعلمين أو الأساتذة، لا ينبغي أن يخشى الموت. وأيضا قيمة عالية تقول عقيدة أن الناس منفصلة عن السلطات، اذا كان الخوف من الإرهاب لا ينبغي أن يكون، سيتم اغتيال! باستثناء الإمام علي أن يكون أعلى من ذلك؟ وكان ذلك أحد الحراس الشخصيين لنفسه، ولا حتى سلاحه وراءه. حتى اغتياله في محراب العبادة.
daxildə Mədəniyyət müstəmləkəçilik!
Bütün dünya mədəni imperializm, və ya İran xarici agentlər tərəfindən görülən hər hansı bir digər müstəmləkə özü edir! qeyri-dini və əsasında hüquqşünaslar və digər mütəxəssislər İran görə müəllif halda, qeyri-məcburi. Amma mədəniyyət naziri, biz təsdiq və Copyright Aktı həyata keçirilməsi aşağıdakı tam güc, olduğunu bildirib. müstəmləkə qayda aktı, dünya və həyata Sərhədsiz bilik və insanlar yalnız edir, çünki: artıq istifadə, lakin xüsusi mülkiyyətə gəlməyin! Və yalnız varlı istifadə edə bilərsiniz. Çünki dünyada islam sivilizasiyasının artım nəzərə alınmayıb elm və onun nailiyyətləri, şəxsi mülkiyyət mövzusu oldu. əvvəllər Sasani, hətta savadlılıq öyrənmək, xüsusi vaxt olmuşdur! king imtina çünki, onların uşaqları məktəbə göndərmək istəyirdi və biz bu qəbul əgər, sabah çəkməçi təhsil olunacaq A çəkməçi! ilk İslam Fəaliyyət, qələm və onun vəhy yazdı edir. Yəhudilər əsir demişdir: Kim on savadlılıq öyrətmək üçün azad! Bu inam copyright, iyirmi birinci əsrdə bu gün rəhbərlik! Iyirmi bir milyon savadsız, İran var. pul Təhsil bağlı və Elm yalnız olduğunu təsdiq Çünki: bazar dostluq. Və sərvət istehsal elm deyil! elm bilik getdi potensial sərvət, və daha yaxşı və ya sərvət köhnə sual axtarır Belə ki, sərvət tərəfə çevrildi. Biz iranlılar üçün sərvət yaradılması düşüncələri yaxınlarda aşkar istedadlar onlar ki! İslam verilən öyrənmə və müəllif hüquqları üçün pul yoxdur, lakin lazım gələrsə, bu həyatını qoymaq deyil. Müəllimimiz birinci və ikinci şəhid şəhid Bill Qeyts sevir olmazdı! Bill Gates, baxmayaraq ki, üz copyright: istifadəçi pulsuz məhsullarını qoyur. ilk sırada və xeyriyyə bütün ictimai fəaliyyətlərə, Qərb bu səhvlər müəlliflik hüququ kompensasiya etmək üçün, ən yüksək haqları ödəyir. Biz demək: Niyə yanlış, sonra biz onun üçün etmək istəyirsiniz? Siz ali təhsil, və ya təhsil nə bu düşüncə təmin görürük. xüsusi məktəblər və yarı-xüsusi və qeyri-hökumət sisteminin bütün növ gəlib və elm etmişdir: zəngin müəyyən edilir. konstitusiya, universitet səviyyəsinə icbari təhsil qədər və pulsuz olsa. Mədəniyyət müstəmləkəçilik nə qədər müdafiə cəmiyyət olaraq böyük müəllim, insanların ayrılmış ki getdi görürük. Böyük Müəllim şəhid Beheshti rəsmiləri qorunması olmalıdır deyir! müəllim və ya professor saxlanılması üçün vasitələr, ölüm qorxulan olmaz. də yüksək qiymətləndirilir O insanlar terror qorxusu olmamalıdır, əgər hakimiyyət ayrı qətlə ki, ehkam deyir! İmam Əlinin başqa ali var? Bu özü üçün bir cangüdənlər, arxasında hətta onun zireh idi. o ibadət qurbangah öldürüldü qədər.
ویرایش

مسکن رایگان برای همه.

مسکن رایگان برای همه. هفته اسکان بشر است، اما بسیاری از اینکه: مشکل مسکن در ایران حل شده، ناراحت هستند! آنها اعتراف می کنند بیش از :سه میلیون واحد مسکن...
وام ازدواج و جهیزیه

پرداخت ٧٠ هزار فقره وام ازدواج و جهیزیه در دستور کار بانک صادرات ایران

ماهین نیوز: طی مرداد و شهریور امسال صورت می گیرد: پرداخت ٧٠ هزار فقره وام ازدواج و جهیزیه در دستور کار بانک صادرات ایران بانک صادرات ایران ٧٠ هزار فقره...