منو

کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی

حسن زاده آملی

همایش "خیرین کارآفرین، کارآفرینان خیر"

علی ربیعی امروز در همایش "خیرین کارآفرین، کارآفرینان خیر" در مجموعه تلاش اظهار کرد: از محل منابعی که برای اشتغال روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت در نظر...
اشباع تولید در ایران

اشباع تولید در ایران

اشباع تولید در ایران اشباع تولید در ایران سیاست‌های درست اقتصادی تولید و صنعت، ایران را خود کفا کرده تا جایی که در برخی صنایع تا 80 درصد ظرفیت تولید...

مسکن رایگان برای همه.

مسکن رایگان برای همه. هفته اسکان بشر است، اما بسیاری از اینکه: مشکل مسکن در ایران حل شده، ناراحت هستند! آنها اعتراف می کنند بیش از :سه میلیون واحد مسکن...
تازه و نپوسیده

معایب استفاده از کودهای دامی تازه و نپوسیده

کود دامی اصلاح ، غنی و کمپوست شده کود با ارزشی است که ضمن اصلاح خواص فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی خاک بیش از 10 عنصر غذایی را نیز در...