منو

تئاتر

جهاد دانشگاهی

حمایت جهاد دانشگاهی از تولید نمایش‌های دانشجویی

معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران گفت: یکی از اصلی‌ترین اهداف مرکز آفرینش‌های هنری دانشجویان، حمایت از تولید نمایش‌های دانشجویی است. به گزارش خبرنگار ماهین نیوز و به نقل از...